HISTORIA  PARAFII  

Ołtarz wewnątrz Kościoła Garnizonu Lubliniec

PROBOSZCZ WOJSKOWY:   Ks. ppłk Adam Sosonko, mgr teologii    UR. 10.06.1954, WÓJCICE, ŚWIĘC. 06.06.1982, UST. 25.10.1998

 Powstanie Parafii Wojskowej w Lublińcu

     Zanim powstała parafia wojskowa w Lublińcu, od 1992 roku na spotkania z żołnierzami dojeżdżali księża kapelani z Gliwic. W 1992 roku, dzięki staraniom księży z garnizonu gliwickiego w osobach  proboszcza ks. płk Jana WNUKA i ks. kpt. Adama SOSONKO, powstała izba modlitwy. 

  Dekretem Księdza Biskupa Polowego z dnia 1 września 1994 roku powstał Ośrodek Duszpasterski w Garnizonie Lubliniec. Pierwszym duszpasterzem ośrodka został mianowany ks. kpt. mgr Stefan KALISZ przez Księdza Biskupa Polowego. W 1995 roku dnia 2 grudnia Ksiądz Biskup generał dywizji ustanowił Parafię Wojskową pod wezwaniem Błogosławionego Piotra Jerzego Frassati, jak również wyraził zgodę na przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

Jesienią 1995 roku adaptowano pomieszczenie w budynku szkoleniowym na kaplicę garnizonową, której poświęcenia w grudniu 1995 roku dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Polowy
generał dywizji dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ.


D
ekretem Księdza Biskupa Polowego z dnia 24 października 1998 roku, nowym proboszczem parafii wojskowej
w Lublińcu został ks. mjr Adam SOSONKO. Dzięki staraniom nowego proboszcza, Ksiądz Biskup Ordynariusz wyraził zgodę na rozbudowę obiektu i wydzielił budżet na ten cel, po uprzednim  przeanalizowaniu projektu budowy.

W dniu 30 marca 1999 roku, osobiście poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz. W uroczystości poświęcenia wzięli udział Panowie Generałowie z Warszawy w osobach : Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, generała brygady Alfonsa KUPISA, generała brygady Walentego SZYMAŃSKIEGO oraz władz samorządowych miasta Lublińca, kadry zawodowej, żołnierzy, emerytów i wszyscy kapłani dekanatu lublinieckiego.

Dekretem Księdza Biskupa Polowego z dnia 19 pażdziernika 2000 roku został ustanowiony
Garnizonowy Zespół Caritas
.

 

| powrót |

 

teraz jest : rok


{short description of image} Webmaster

{short description of image}

Copyright© 2001 r {short description of image} R . K .